Porównanie trawnika z rolki z trawnikiem z siewu

Dzięki starannemu doborowi mieszanek nasion, trawniki utworzone z naszych darni:
  • posiadają większą odporność na choroby
  • Tworzą lepsze zadarnienie (różne systemy korzeniowe)
  • Są odporniejsze na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych
  • Dają zdecydowanie lepszy efekt końcowy

Trawnik z rolki i trawnik z siewu - tabela porównawcza

Główne kryteria Trawnik z rolki Trawnik z siewu
Łatwość założenia Wysoka:

łatwe i szybkie rozłożenie darni
Niska: Trudne dla osób bez doświadczenia
Wymaga ciągłej pielęgnacji
Przygotowanie terenu Standardowe Standardowe
Siew Niemal przez cały rok Wczesna wiosna, koniec lata
Efekt Natychmiastowy Po 2-3 miesiącach
Ryzyko Brak Niewłaściwy dobór mieszanki
Konieczność dosiewek
Użytkowanie Gotowy do użytkowania zaraz
po ułożeniu
Gotowy do użytkowania po
5-6 miesiącach od momentu wysiewu
Nawadnianie Pierwsze dwa tygodnie - obfite
Później - umiarkowane
Pierwsze dwa tygodnie - delikatne,ciągłe
Później: umiarkowane
Chwasty i mech Brak Konieczność oprysku herbicydami
Erozja Zabezpiecza teren przed erozją Duże ryzyko wypłukania podłożą
i nasion na etapie kiełkowania
Jakość Gwarantowana: dzięki dobrej
mieszance nasion i technologii
Niepewna: niełatwa do uzyskania
Zalety i wady - Łatwość założenia trawnika
- Wysoka jakość produktu
- Natychmiastowy efekt
- Duża odporność na kaprysy pogody
- Możliwość założenia trawnika niemal przez
cały rok
-Niska cenna
- Długi okres oczekiwania na efekt końcowy
- Duży nakład pracy własnej bez gwarancji
uzyskania oczekiwanego efektu