Jak rośnie nasza trawa

PRZYGOTOWANIE GRUNTU:

Aby właściwie przygotować podłoże pod siew, modyfikujemy grunt za pomocą kruszyw mineralnych oraz makro i mikroelementów. Zabieg ten stwarza optymalne warunki do kiełkowania i wzrostu traw. Grunt pod wysiew trawy, przygotowany jest zgodnie z obowiązującą normą DIN18035.

WYSIEW:

Na tak przygotowaną powierszchnię wysiewamy certyfikowaną mieszankę traw. Skład mieszanki nasion do wysiewu stanowią różne odmiany traw, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na intensywną eksploatację.

PIELĘGNACJA:

Przez ponad rok trawa jest systematycznie nawożona, koszona, odchwaszczana, wałowana i przygotowywana do zbioru. Darń z gruntu przeznaczona do sprzedaży ma około 14-24 miesiące. jest mocna, gęsta i silnie rozkrzewiona.

SPRZEDAŻ:

Darń przy pomocy specjalnego kombajnu jest cięta i zwijana w odpowiedniej szerokości role. Podczas wycinania system korzeniowy trawy zostaje częściowo podcięty, co pobudza korzenie do łatwiejszego zakorzenienia w nowym podłożu. Tuż po wycięciu i zrolowaniu, trawa jest ładowana na samochody i wysyłana na miejsce przeznaczenia.

JAKOŚĆ:

Jakość naszych produktów i usług gwarantuje System Jakości ISO 9001:2000.